Osebje

_MG_0046

Dionizij Valjavec, dr. vet. med.,direktor

Rojen leta 1972 v Ljubljani. Že v osnovni šoli sem se odločil, da bom veterinar. Veselilo me je predvsem to, da bom pomagal bolnim živalim, ki so se mi zdele še posebej nemočne, saj ne morejo povedati kaj in kako jih boli. To je bila moja sanjska služba, ki jo tudi zdaj z veseljem opravljam.

Pri svojem delu se trudim, da skupaj s sodelavci nudimo najboljšo strokovno oskrbo živali, in sicer z lastnim izobraževanjem, prav tako pa tudi s svetovanjem lastnikom živali.

_MG_0168

Damjan Mišmaš, dr. vet. med.

Rojen leta 1978 v Ljubljani. Ljubezen do živali ga je spodbudila, da se je odločil za študij veterinarske medicine, ki ga je uspešno zaključil na Veterinarski fakulteti v Ljubljani leta 2005. Na Veterinarski postaji Trebnje je zaposlen od leta 2008 in trenutno opravlja terensko delo ter dela v ambulanti.

 

Elisangela Martins, dr. vet. med., univ. dipl. ekon.

Rojena leta 1977 v Braziliji. Študij ekonomije je opravila v Braziliji, študij veterinarske medicine pa na Univerzi v Ljubljani. Že med študijem in po diplomi se je strokovno izpopolnjevala na različnih ustanovah v Braziliji ter po Evropi, kjer je pridobivala znanja s področja veterinarske medicine psov in mačk. Redno se udeležuje strokovnih seminarjev in tečajev iz veterinarske medicine v Sloveniji, Evropi in Južni Ameriki, poleg tega je tudi članica Slovenskega združenja veterinarjev za male živali, Brazilskega združenja veterinarjev za male živali in Brazilske veterinarske zbornice.

Tina Kovač, dr. vet. med.

Tina Kovač, dr. vet. med.

_MG_0098

Maruška Ratkai, dr.vet.med.

_MG_0164

Žan Zorman, veterinarski tehnik

Miha Kališek, veterinarski tehnik

Tina Trontelj, trgovina

_MG_0245

Ditka Štritof, veterinarski tehnik in trgovina